FI|EN

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Henkilötietolain nojalla rekisteriseloste tulee olla jokaisen saatavilla. Siihen merkitään lain 10 §:ssä säädetyt keskeiset rekisterinpidon vastuita, käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitusta ja rekisterin tietosisältöä sekä henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia ja suojaamista koskevat tiedot. Rekisteriselosteen laatimisvelvoite edustaa henkilötietolain keskeistä avoimuuden periaatetta.

Rekisterinpitäjä

HPP Europe Oy
Portaan Teollisuustie 2
14700 HAUHO
Y tunnus: 1901021-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rosa Hurmola
Roosa.hurmola@hppeurope.fi


HPP Europe Oy:n verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on HPP Europe Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi.)

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkoitusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinointiin liittyviä toimia. (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi.) Rekisteri on suojattu salasanalla.